İHSAN DERNEĞİ’NİN ekibi, Çocukları Eğitim Sistemine kazandırma çabası doğrultusunda Suriye’nin kuzeyinde 1000 Okul Çantası dağıtı

By Pazartesi Aralık 25th, 2017Education, Latest News, Protection
İHSAN İNSANİ YARDIM VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN Koruma Programı’na ait Vaka Yönetim Ekibi mağdur DERNEĞİN çalıştığı bölgelerde, Çocuklara yeterli büyüme fırsatı tanımak ve Eğitim Sistemine kazandırmayı amaçlamaktadır, son dönemde Çocukların kötü ekonomik ve yetersiz eğitim ve okul eksiği nedeniyle Çocukların çoğu ailelerine yardım etmek için çalışmak zorunda kalmaktadırlar, İHSAN ekibi Eğitim Sisteminden kopan Çocukları Vaka Yönetim Ekibi aracılığıyla tesbit ederek Resmî ve Özel okullarda Ailelere ve Çocuklara nisbi istikrar sağlayarak Çocukların eğitimlerine devam etmeleri konusunda çaba sarfetmektedir, bu süreçte ekib başka bir zayıf kriter bulduğunda Vaka Yönetim ekibi özel olarak ilgilenmekte, İHSAN DERNEĞİNİN Koruma Ekibi geçen hafta Tukad Sahara ve Ermenez beldelerinde 1000 çocuğa(600 çocuk Sahara ve Tukad’ta, 400 Çocuk da Ermenez’de) ulaşmıştır, bu sayada Eğitme kazandırılan çocukların tüm kırtasiye malzemeleri ,okul kitapları ve okul çantası ihtiyaçları DERNEK tarafından temin edilmiştir, yerel bölgede faaliyet gösteren Çocuk Koruma Ağıyla hareket ederek bölgedeki Çocukları kendi bölgelerinde Koruma altına almayı amaçlıyoruz, İHSAN DERNEĞİ Çocuk Koruma Ağıyla yakın çalışarak Savaş ve zor şartlardan doğan zayıflayan rölünü toplumda tekrar güçlendirmeye çalışıyor, Vaka Yönetim Ekibi Çocukların okullarda eğitimleri ve istikrarları sürmek için tüm çalışmalarına davam etmektedir.