Biz Kimiz

İhsan Yardım ve Kalkınma, gelişimsel hedefleriyle hizmet odaklı bir kuruluştur. İhsan, uzun süreli etkilere sahip olmak için gündelik hayatın ihtiyaçlarına cevap veren temel kalkınma ve hizmet projelerini desteklemeye çalışmaktadır. İhsan Suriyelilere Suriye içinde ve Suriye dışında destek vermekte ve yerel konseylerle koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. İhsan, Suriye’deki kalkınma projeleri için uluslararası toplum örgütleri tarafından sağlanan gerekli hibeleri almak için çalışmaktadır.

Misyonumuz

Suriyeliler için yoksullukla mücadele, ekonomik, sosyal gelișimi teșvik etme; hayat dolu bir sivil toplumu destekleme ve yerel yönetimlerin kapasitelerini geliștirme odaklı hizmetler sağlamak.

Vizyonumuz

Suriyelilerin hayatlarını insani yardım, rehabilitasyon ve kalkındırma aracılığıyla etkili, șeffaf, fonksiyonel, duyarlı ve hizmet odaklı bir sivil toplum kurulușu olmak.

Değerler

1- Şeffaflık
2- Sorumluluk
3- Dürüstlük ve Güvenilirlik
4- Liderlik ve Takım Oluşturma
5- Eşitlik
6- Özveri

Nerede çalışıyoruz

Mustafa Sabbagh

Yönetim Kurulu Başkanı

Suriye Forum Derneği ve kurumlarının misyonu; sosyal, kültürel, ekonomik ve politik düzeyde insani yeterliliklerin olușturulmasında ve aktif, yetkin bir toplum ufuklarına doğru genișletilmesinde katkıda bulunmaktır.
Suriye’ye olan sevgimiz; tüm kurumlarımız aracılığıyla, istihdam, eğitim ve meslek edindirme, altyapının geliștirilmesi ve rehabilitasyon hizmetleri sunmaya bizleri motive etmektedir.
Çalıșmalarımız Suriye’nin hikayesini sanat ve miraslarıyla anlatan büyük bir kültür festivalinin hazırlanmasıyla taçlandırılmıștır.
Kendi kendine yeten adil bir toplum olușturma sürecine öncülük eden sivil toplum kurulușları olarak karșılaștığımız zorluklara rağmen, bunların çoğunun üstesinden gelebildik. Șüphesiz bu bașarı çözüm üretebilen ve etki alanlarını genișletebilen Suriyelilerin üreticiliğine güvenerek gerçekleștirilmiștir.

Ghassan Hitto

Baş yönetici

Biz, Suriye Forum olarak Suriyeli bireylere sadece gıda güvenliği temin etmekle yetinmeyip, bireylerin kapasite gelișimi yaklașımıyla sürdürülebilir kalkınmayı hedeflemekteyiz. Bu nedenle günümüz problemlerini çözmek için sunduğumuz programlar çok çeșitli olmakla birlikte uzun vadede sürdürülebilir çözümler üretmeye; bu sayede Suriye vatandașları ile kurumlar arasında güveni korumaya ve güçlendirmeye çabalamaktayız.
Vizyonumuz, Suriye Forum ve kurumlarının ortaklığını Suriye meselesinde faaliyet gösteren örgütlerle güçlendirerek șekillendirmektir.
Suriyelilere daha etkin hizmet vermek, ihtiyaç duyulan kurumları kurmak ve geliștirmek için gerekli beceri ve kaynakları sağlamayı amaçlıyoruz.
Bir dizi sivil toplum, hükümet ve uluslararası kurum ile çeșitli ișbirliği çalıșmalarımız sonuç vermiș ve Suriye Forum var olduğu her yerde olumlu bir etki bırakmıștır. Fertlerin, kurumların ve yerel meclislerinin kapasitelerini geliștirerek, hepimizin arzu ettiği Suriye’yi kurabileceğimiz konusunda ümitli olmaya devam ediyoruz. Șüphesiz bir fidan dikmek gibi; özgür ve verimli bir vatana sahip olma inancımız ve heyecanımız her gün daha da büyümektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mustafa Sabbagh
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Suriye Forumu'nun kurucusu ve başkanı, hem hayırseverlik hem de iş dünyasıyla Suriyeli yaşamları güçlendirmeye ve kalkındırmaya adanmıştır. Mustafa, girişimci ve iş yöneticisi olarak 25 yıldan fazla deneyime sahiptir. İnşaattan tarıma kadar çeşitli alanlarda uzmanlaşmış çeşitli uluslararası şirketlere sahiptir. Son iki yılda, Mustafa, tarım endüstrisi için çevre dostu ürünler üreten Ekosmart dahil olmak üzere üç yeni şirket kurmuştur. Başkalarına yardım etme tutkusuyla Mustafa, iş zekasını çeşitli insani yardım girişimlerine uyguladı. Özellikle, kendisini Türkiye'de ve dünyada Suriyeli mültecileri desteklemeye adamıştır. Şu anda Mustafa, Suriye ekonomisini geliştirme ve Suriyede iş hayatını güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olan Suriye İş Forumu'nun başkanı ve kurucusudur. Mustafa, üniversiteye devam ederek, İnşaat Mühendisliği dalında lisans derecesi almıştır.

(English) Follow Mustafa on Twitter
Ghassan Hitto
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Suriye Forumu'nun CEO'su ve yönetim kurulu üyesi, organizasyonun Suriyeli hayatları idame ettirme, destekleme ve yeniden inşa edilmesine öncülük ediyor. Ghassan, 20 yılı aşkın bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde işletme yöneticisi olarak çalıştı. 2011 yılına kadar bir telekomünikasyon çözüm sağlayıcısı olan Inovar Technologies'de Genel Müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Ancak, Suriye çatışmasının ardından Bay Hitto, insani yardım ve kalkınma yoluyla diğer Suriyelilere destek olmaya adanmıştır. Özgür Suriye ve Shaam Yardım Vakfı Koalisyonu'nun başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2013 yılında Bay Hitto, Suriye'de kritik yardım ve uzun vadeli kalkınmaya odaklanan kapsamlı girişimlere liderlik etmeye devam ettiği Suriye Forumu'na katıldı. Aynı zamanda Suriye Amerikan Konseyi’nin ulusal yönetim kurulu üyesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Ghassan, Indianapolis ‘teki Indiana Purdue Universitesi'de Bilgisayar Bilimleri ve Matematik dalında lisans dereceleri aldı.

Follow Ghassan on Twitter
Mohammed Yaser Tabbara
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Suriye Forumu'nun kurucu ve yönetim kurulu üyesi, Mohammed Yaser Tabbara, organzasyonun hukuk ve strateji danışmanı olarak hizmet vermektedir. Uluslararası insan hakları avukatı olan Yaser, Suriye'deki yargı ve hukuk reformlarını desteklemek için Uluslararası Barolar Birliği ile çalıştı ve Şam'daki Kalamoon Üniversitesi'nde uluslararası kamu hukuku ile ilgili dersler verdi. Suriye'deki krizle ilgili konularda sık sık medyada yazı ve yorumlar yapmaktadır. Arap ve Müslüman Amerikan hakları savunucusu olan Yaser, Suriye Amerikan Konseyi'nin icra direktörü olarak görev yaptı ve Amerikan İslami İlişkiler Konseyi'nin Chicago bölümünü kurdu. Yaser, Illinois Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Ekonomi dalında lisans eğitimini aldı. 2002 yılında DePaul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Juris Doktor derecesi aldıFollow Yaser on Twitter
Dr. Ammar Kahf
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Suriye Forumu'nun kurucu ve yönetim kurulu üyesi, şu anda Suriye meselelerine odaklanmış bir politika araştırma merkezi olan Omran Stratejik Çalışmalar merkezinde yönetici direktörü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca örgütü siyasi analist ve stratejik danışman olarak da desteklemektedir. Suriye Forumuna katılmadan önce Ammar, Londra'daki Stratejik Araştırma ve İletişim Merkezi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve Suriye meseleleri hakkında çeşitli politika yazıları yayınladı. Ammar, Los Angeles California Üniversitesi'nde (UCLA) bir eğitmen asistanı olarak çalıştı ve Kaliforniya'da, risk altındaki gençlere ve öğretmenlere yönelik programlar yöneten bir Arap ve Müslüman toplum merkezinin yönetim müdürü olarak görev yaptı. Ammar , Ürdün Üniversitesi'nden yüksek lisans ve lisans derecelerine ulaştıktan sonra. UCLA'da, doktorasını  kazandı.
Follow Ammar on Twitter

İhsan Ekibi’nden

Biz, İhsan çalıșanları olarak hep birlikte ortaya bir farklılık koyduğumuza inanıyoruz. Motivasyonumuzun ana kaynağı bu düșüncedir. Suriye halkının yașadıkları zorlukları atlatmalarına odaklanmaktayız. Nitekim İhsan Derneği olarak kurulușumuzdan bu yana kadın ve çocukları koruma ve destekleme, gıda ve finans güvenliği gibi Suriyeli vatandașların güçlü ve güçsüz taraflarını tespit ederek program ve projelerle desteklemekteyiz.
İhsan’ın çalıșmaları kalkınma sektörüne ve altyapı onarımına odaklıdır. Ayrıca insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulașmalarını sağlamaktadır. Bireylerin kendi ayakları üstünde duracakları șekilde ciddi istihdam alanı olușturmayı hedef edinmiștir. Ayrıca göçmenlerin tekrar evlerine dönmelerini sağlayacak çok önemli projeler gerçekleștirmiștir. Bu nedenle “İhsan” iș ortakların ve yararlananların güvenini kazanmıștır.
800’den fazla üye barındıran ekibimizle abluka altında ve ulașılması zor olan bölgelerde aktif olarak faaliyet halindeyiz. İlim ve marifetle sivil toplumun tüm bileșenleri ve temellerini aktifleștirmek için çabalıyoruz.

Üyelikler

Ödüller ve Sıralamalar

PSS Sağlayıcısı için GBV Alt Küme Kapasite Oluşturma Girişimi.

ihsan

Bizim Ortaklarımız

Sık sorulan Sorular

Ihsan kimdir?

Misyonu Suriyelilerin yaşamlarını iyileştirme, kurtarma ve kalkınma girişimleriyle iyileştirmek olan bir Suriyeli sivil toplum kuruluşuyuz. Suriyeli erkeklere, kadınlara ve çocuklara acil ve esneklik tabanlı hizmetler vererek ülke çapında çeşitli sektörlerde ve coğrafi bölgelerde faaliyet göstermekteyiz.

İhsan ne zaman kuruldu?

Temmuz 2013’te kuruldu ve Nisan 2014’te Türkiye’de resmi olarak kayıt olduk.

Kuruluşun finansman kaynakları nelerdir?

Çok çeşitli programlarını uygulamak için geniş çaplı bir uluslararası sivil toplum kuruluşu, diaspora organizasyonu ve BM ajansları ile işbirliği yapmaktayız.

İhsan'ın bir varlığı var mı?

Kuruluşumuz, Güney Türkiye’de, Gaziantep’te yapılanmıştır, Suriye’de 8 ofisi bulunmaktadır. Coğrafi varlığımız aşağıdaki gibidir:

  • Idlib’de, tam idare hizmetleri veren 4 ofisimiz var.
  • Halep’te, saha personelimiz tarafından erişilebilen idari hizmet alanlarına sahip 2 adet ofisimiz bulunmaktadır.

İhsan ne tür programlar uygulamaktadır?

Hizmet sunumuna yaklaşımımız iki ilkeye odaklanmıştır: acil müdahale ve erken gelişim. WASH, Gıda Güvenliği ve Geçim Kaynakları, Koruma, Eğitim ve NFI / Barınak gibi beş programımıza karşın, faaliyetler, acil müdahale faaliyetlerinin yanı sıra kalkınma temelli yaklaşımları içermektedir. Yaptığımız belirli program ve faaliyetler hakkında daha fazla bilgi edinmek için.

İhsan ekibine nasıl katılabilirim?

Ekibimize katılma fırsatları internet sitemizde ve çeşitli sosyal medya sayfalarında çevrimiçi olarak duyurulmaktadır. Lütfen açık pozisyonlarımızı online olarak kontrol ettiğinizden emin olun ve bu bağlantı aracılığıyla özetlenen adımları uyguladığınızdan emin olun: https://www.ihsanrd.org/how_to_apply/

İhsan ile nasıl irtibat kurabiliriz?

Genel sorularınız için İhsan ile iletişime geçmek veya ihtiyaçları tespit etmemize yardımcı olmak için [email protected] adresinden organizasyonumuza e-posta gönderebilirsiniz. Suriye veya Türkiye içinde iseniz, ofislerimizi ziyaret etmenizi bekleriz.

Şikayet ve İhsan'ın çalışmaları hakkında geri bildirimimi nereye gönderebilirim?

Görüşlerinizi almak programlarımızı geliştirmek için çok önemlidir. Bu nedenle, geri bildiriminizi doğrudan bize iletmeniz için bir Whatsapp numarası oluşturduk. Numara 0090 544 544 15 05’dir. Veya aşağıdaki adrese bir e-posta göndererek iletebilirsiniz: [email protected]