Eğitim Sektörü

Biz Kimiz

İhsan Yardım ve Kalkınma, gelişimsel hedefleriyle hizmet odaklı bir kuruluştur. İhsan, uzun süreli etkilere sahip olmak için gündelik hayatın ihtiyaçlarına cevap veren temel kalkınma ve hizmet projelerini desteklemeye çalışmaktadır. İhsan Suriyelilere Suriye içinde ve Suriye dışında destek vermekte ve yerel konseylerle koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. İhsan, Suriye’deki kalkınma projeleri için uluslararası toplum örgütleri tarafından sağlanan gerekli hibeleri almak için çalışmaktadır.

Misyonumuz

Suriyeliler için yoksullukla mücadele, ekonomik, sosyal gelișimi teșvik etme; hayat dolu bir sivil toplumu destekleme ve yerel yönetimlerin kapasitelerini geliștirme odaklı hizmetler sağlamak.

Vizyonumuz

Suriyelilerin hayatlarını insani yardım, rehabilitasyon ve kalkındırma aracılığıyla etkili, șeffaf, fonksiyonel, duyarlı ve hizmet odaklı bir sivil toplum kurulușu olmak.

Değerler

1- Şeffaflık
2- Sorumluluk
3- Dürüstlük ve Güvenilirlik
4- Liderlik ve Takım Oluşturma
5- Eşitlik
6- Özveri