İHSAN DERNEĞİ kadını güçlendirme çalışmaları çerçevesinde Daraa ilinde Gıda üretim tesisleri açtı

By Pazartesi Ocak 1st, 2018FSL, Latest News
Suriye’deki Savaş erkekler ve kadınlar arasında ayrım yapmadan en çok sivilleri etkililedi, çoğu zamanlar özelikle çoğunun dul ve yetim kaldıktan sonra kendinlerini ailelerinin geçiminden sorumlu hala gelmeleriyle birlikte kadınları daha çok etkilemiştir.
Um İsam şöyle konuştu “iki yıl önce kocamı kayıp ettim bu nedenle ailem maddi ve manevi sıkıntılar yaşadı,Çocuklarım babaların kayıp etikten sonra onlar için güven kaynağı olmak zorundaydım, Savaş koşuları herkes için zor ancak hem çocuklarımı Hemde onların geçimlerini sağlamak zorundayım”
Kadının toplumda ve ailesi içersinde saygılı yeri olması, üretim ve imalat kapasitesine,sabır ve azıyım iradesine sahip olması nedeniyle İHSAN DERNEĞİ Daraa ilinde 12 kadının işlettiği 3 Gıda üretim tesisi açtı, kadınlar en fazla yardıma muhtaç savaştan direk etkilenen kadınlar arasından seçildi, merkezler her türlü teçhizat ve ekipmanla donatılarak her gün 350 Kg sütten yoğurt ve peynir üretmektedir.
İHSAN DERNEĞİ’nde Projeden sorumlu sayın Ahmet şöyle anlatıyor “projenin amacı savaştan en fazla etkilenen kadınları destekleyerek Gıda üretmek, proje kadınlar ve yaşadıklar topluluk için istihdam ve maddi gelir sağlayacaktır, ayrıca proje kadınların üzerindeki yükü hafifleterek güven alanı oluşturacaktır”.
Şimdi kadınlar üretime hazır olmak için gereken eğitim ve rehabilitasyon aşmasından geçmektedirler, bu süreç sonunda işletme muhasebe ve pazarlama konusunda gereken bilgiye sahip olcaklardır.
Gıda üretim projesi İHSAN DERNEĞİ’nin çeşitli ilerde uyguladığı Suriyeli kadını güçlendirme projesinden birdir. geçen ay İdlib’te başlatılan Ev ürünleri projesinin de devamdır.