İHSAN İNSANİ YARDIM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ tarafından desteklenen okulların geliştirilmesi ve işbirliğinin sağlanması için Ebeveynler ve Öğretmenler Komisyonu kuruldu.

By Perşembe Aralık 14th, 2017Education, Latest News
Ebeveyn ve Öğretmen Komisyonu PTC  (Parents Teachers committees) İHSAN İNSANİ YARDIM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ tarafından desteklenen okullarda ayda bir toplanmaktadır, Komisyon/ Öğretmenlerin Temsilcileri, Velilerin Temsilcileri, Eğitim Kompleksinin Temsilcisi, Eğitim Bürosunun Temsilcisi, Okulun Alan Sorumlusu’ndan oluşmaktadır.
Derneğimiz bu tür toplantılardan amaçı velilerin ve yerel toplumun Eğitim sürecini desteklenmesini sağlamak ve aşağıda  belirtilenen konular hakkında bilgi paylaşamk:
  • Okullarda güvenlik ve güvenlik planları geliştirilmesi
  • Okullarda yapılan etkinlikleri tartışmak ve uygulamadaki zayıflıkları ve boşlukları belirlemek
  • Projede gerçekleştirilecek planlama faaliyetlerine yardımcı olunmasını sağlamak.
  • Okullarda ve öğrencilerde bulunan sorunları vurgulamak ve mümkünse bunları çözmeye yardımcı olmak
Bu toplantılar, İHSAN İNSANİ YARDIM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’NİN Batı Halep kırsalında bulunan 5 okullu destekleme projesi kapsamında 3250 öğrenciye daha iyi hizmet sağlamayı hedeflemektedir
#İHSAN_İNSANİ_YARDIM_VE_DAYANIŞMA_DERNEĞİ