Halep’in Kuzey Kırsalında Yemek Sepetlerinin Dağıtılması

By Perşembe Eylül 14th, 2017Latest News, Shelter&NFI

15.821 aile, Halep Kuzey Aleppo kırsalındaki A’zaz ve çevresindeki köylerde Dünya Gıda Programı ile işbirliği içinde İhsan’dan aylık gıda yardımı alıyor.

7.283 Comments